therapie - supervisie

'Vertel me, Lievemans,

dat het nut van wankelen betekent

dat je een mens bent die wat probeert'

 

Marieke Lucas Rijneveld


Als je ouder bent dan 21 jaar, ben je welkom voor individuele therapie. Ik werk ervaringsgericht en kijk samen met jou naar wat je roert. We maken er de gepaste ruimte voor, zodat je na een tijdje met vernieuwde veerkracht je eigen weg verder kan gaan. 

 

Werkdomein

 

- verlieservaringen

- levens- en identiteitsvragen (o.a. zingeving, seksualiteit, ouder worden, levenseindevragen)

- ingrijpende overgangsmomenten

- gezondheidsklachten (o.a. burn-out, stress, ziekte of handicap, (chronische) pijn, vruchtbaarheidsthema’s)

 

Praktisch

 

Je kan je telefonisch of via email aanmelden. 

Een therapiegesprek bedraagt 70 euro. Een supervisiegesprek bedraagt 80 euro.

Voor groepssupervisie en supervisie die vanuit de werkgever worden aangevraagd, gelden aangepaste tarieven. 

Ik ben erkend door CM, Solidaris en Helan. Ook terugbetaling door andere mutualiteiten is soms mogelijk. Informeer hierover bij je ziekenfonds.

 

Werkplek of online

 

Wildbroekstraat 1

3660 Oudsbergen

 

(Of een online therapietraject aangewezen is, bekijken we steeds in overleg met elkaar.)

 

Kwaliteitsgarantie

 

Ik ben als therapeute erkend door de Nederlands-Vlaamse Associatie voor Gestalttherapie en Gestalttheorie (NVAGT), de Vlaamse Beroepsvereniging voor Experiëntiële Gestaltpsychotherapie (BVEGP) en de European Association for Gestalttherapy (EAGT). Deze beroepsverenigingen waken via supervisie- en bijscholingsvereisten mee over de kwaliteit van mijn werk.